Arms
 
 
157130, . , . , . 1 
.: +7(49441) 2-12-54, +7(49436) 5-13-30
chuhlomsky.kst@sudrf.ru

157130, . , . , . 1 .: +7(49441) 2-12-54, +7(49436) 5-13-30chuhlomsky.kst@sudrf.ru
 
       
       
       ( )
       
        49
       
        35
       
       
 
         
         
         
         
       
       
       
      
        -
       
       
       
         
         
         
         
         
 
   
:

. ., .1
8(49441)2-28-77
  - 

. .., .41
8(49436)5-24-48
3 -

.

 

2-12-54

2-11-27

 

2-12-48

2-22-34

2-10-28

2-12-54

.

 

5-13-30

5-18-71

      5-19-47

      5-24-48

5-18-71


 

   


-

8-30 - 17-30

8-30 - 16-15

13-00 - 13-45

-

 

   

:

. 8(49441) 2-10-28

. 8(49436) 5-24-48 

 

 

,

, , , .   
 

 

.

8 (49441) 2-22-34

8 (4942) 45-54-52


      
      
      
      
      
           
         
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 

 

 
       
       
       ( )
       
        49
       
        35
       
       
 
         
         
         
         
       
       
       
      
        -
       
       
       
         
         
         
         
         
 
   
:

. ., .1
8(49441)2-28-77
  - 

. .., .41
8(49436)5-24-48
3 -

.

 

2-12-54

2-11-27

 

2-12-48

2-22-34

2-10-28

2-12-54

.

 

5-13-30

5-18-71

      5-19-47

      5-24-48

5-18-71


 

   


-

8-30 - 17-30

8-30 - 16-15

13-00 - 13-45

-

 

   

:

. 8(49441) 2-10-28

. 8(49436) 5-24-48 

 

 

,

, , , .   
 

 

.

8 (49441) 2-22-34

8 (4942) 45-54-52